Brightlights

Brexit: het einde in zicht?

Inmiddels is het ruim acht maanden geleden dat ruim 17 miljoen Britten vóór de Brexit stemden, terwijl ongeveer 16 miljoen Britten nog een toekomst zagen in de EU. Door de goedkeuring van een uitzonderlijk korte wet in het Britse Lagerhuis, een van maar liefst 137 woorden, is de volgende stap in het Brexit-proces genomen. De Brexitwet, oftewel de European Union (Notification of Withdrawal) Bill, staat toe dat de premier May zich kan beroepen op Article 50 van de EU-verdagen.

Toestemming Lagerhuis

Na een vurig debat stemde een grote meerderheid uiteindelijk toch vóór tijdens de Second reading in het Lagerhuis: er waren 498 stemmen voor de Brexit-wet, terwijl slechts 114 tegenstemden. Zo blijkt ook uit de volgende video waarin de historische wet wordt goedgekeurd. Hiermee heeft het Britse Lagerhuis, tijdens de Second reading, premier May toestemming gegeven om over de Brexit te gaan onderhandelen.

Stappenplan van een wetsvoorstel

Het eerste stadium van een wetsvoorstel ligt bij the House of Commons, oftewel het Lagerhuis. In het Lagerhuis moet een wetsvoorstel door de volgende 5 stappen: First reading, Second reading, Committee stage, Report stage en Third reading. Tijdens deze verschillende stappen wordt het wetsvoorstel geïntroduceerd, is er ruimte voor debat, worden er wijzingen aan het wetsvoorstel aangebracht en wordt er gestemd over het wetsvoorstel. Inmiddels is het wetsvoorstel goed gekeurd door het Lagerhuis. Daarom wordt het de komende tijd verder behandeld in het Brits Hogerhuis, the House of Lords. Het wetsvoorstel doorloopt in the House of Lords dezelfde 5 stappen als in het Lagerhuis.

House of Lords

Onlangs, op 8 februari, vond de First Reading in het Hogerhuis plaats. De First reading is een formele introductie van het wetsvoorstel waarbij er nog geen debat plaatsvindt over het wetsvoorstel. Tijdens de Second reading op 20 en 21 februari werd er wél gedebatteerd: voor de MPs, de Members of Parliament, is dit de eerste mogelijkheid om te debatteren over de belangrijkste principes van het wetsvoorstel. Aan het einde van het debat wordt er door het Hogerhuis besloten of het wetsvoorstel door kan gaan naar de volgende fase, de Committee stage, door erover te stemmen.

De verwachte vervolgstappen

Het Hogerhuis heeft tijdens de Second reading het wetsvoorstel goedgekeurd. Hierdoor is het wetsvoorstel door gegaan naar de volgende ronde: de Committee stage. Deze fase vond plaats op 27 februari. Tijdens dit stadium werd de voorgestelde wet gronding onderzocht en gecontroleerd. Door het voltooien van deze fase, is het tijd voor de volgende fase, die morgen 7 maart zal plaatsvinden: de Report stage. Tijdens deze fase kan er gedebatteerd worden over het gewijzigde wetsvoorstel en worden verdere wijzigingen voorgesteld. Meestal wordt er meteen na de Report stage een debat gehouden in het Third reading-stadium van het wetsvoorstel.

Laatste fase

Het Third reading stadium is voor de Lords de laatste kans om te debatteren over het wetsvoorstel. Tijdens deze fase kunnen er nog wijzingen aan het wetsvoorstel worden aangebracht. Deze wijzingen dienen ter verduidelijking van specifieke delen van het wetsvoorstel. Aan het einde van het debat wordt er een laatste keer gestemd over het goedkeuren van het wetsvoorstel. Als er door de Lords geen wijzingen aan het wetsvoorstel zijn aangebracht, dan wordt het naar de monarch gestuurd voor koninklijke goedkeuring waarna de wet van kracht gaat.

EU-top

De overheid hoopt dat de Brexit-wet vóór 7 maart is goed gekeurd en van kracht is. Als de wet eenmaal van kracht is, dan is premier May in staat om Article 50 in gang te zetten. Deze datum van 7 maart is geen toeval, want een paar dagen later is er in Brussel op 9 en 10 maart een EU-top. Als de Brexit-wet voor die tijd is goed gekeurd, dan kan premier May gebruik maken van de EU-top om Article 50 formeel in gang te zetten. Door de goedkeuring in het Lagerhuis, zijn de Britten een stapje dichterbij het in gang zetten van Article 50, maar er zijn nog veel stappen te gaan voordat het artikel daadwerkelijk in gang kan worden gezet.

Reageren